บริษัท เอไอ โนว์ฮาว เทคโนโลยี  จำกัด

                พร้อมออกแบบวงจรและผลิตแผ่น PCB ให้ลูกค้า รวมถึงรับจัดหาอุปกรณ์, ทำการประกอบ และทดสอบวงจร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจจะสั่งทำ PCB กับทางบริษัท โดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง และมีความรวดเร็วในการติดต่อกับลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งทำ

                รับผลิตและจัดจำหน่ายบอร์ด-อุปกรณ์ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ สั่งทำสินค้าเฉพาะ ระบบควบคุมอัตโนมัติ รับทำโปรเจค รับเขียนโปรแกรมหรืองานต่างๆด้านการควบคุมโดยไมโครคอนโทรเลอร์ ซึ่งผลงานของเราสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี                                    

  • วงจรอิเล็กทรอนิกส์

  • อิเล็กทรอนิกส์ App

  • ไมโครคอนโทรเลอร์

  • อุปกรณ์ด้าน IOT

  • โปรแกรม ด้านIOT

  • ออกแบบฐานข้อมูลต่างๆ

  • ให้คำแนะนำ และประเมินราคา

  • ระบบควบคุมอัตโนมัติ

  • บอร์ด ด้าน IOT

  • โปรแกรม embedded System